Vedho Rakshathi Rakshithaha                                     Dharmo Rakshathi Rakshithaha                                   Ghavo Lokasya Matharaha

Site Address:

Plot no: 255 – 257, Thirupurasundari Nagar, Pillaipakkam, Sriperumbudur – 602 105, Tamil Nadu.

Contact:
Mr.Mahesh (Manager) +91 93821 31429
Mr.Sundaresan (Trustee) : +91 98410 01558

Email: patasala@srishivavedicyako.com

Registered Office

“Brindaban” No.10, Ramanathan Street, T.Nagar, Chennai 600 017.

Phone: 044-24343324 / 24342491 / 26447085

 

Site Address:

Plot no: 255 – 257, Thirupurasundari Nagar, Pillaipakkam,
Sriperumbudur – 602 105, Tamil Nadu.

Contact:
Mr.Mahesh (Manager) +91 93821 31429
Mr.Sundaresan (Trustee) : +91 98410 01558

Email:patasala@srishivavedicyako.com

Website: www.srishivavedicyako.com

Registered Office: “Brindaban” No.10, Ramanathan Street, T.Nagar, Chennai 600 017.

Phone: 044-24343324 / 24342491 / 26447085